Powrót do listy

Franciszek Niewiadomski


Niewiadomski

Franciszek

Jan

00.00.1877

Szawle

kowieńska

Czita

Polak

kontroler

Czita

Areszt

26.12.1937

Wyrok

28.12.1937

Kolegium Specjalne przy NKWD ZSRR

art. 58-1a kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

11.04.1938

Rehabilitacja

15.03.1990

Prokuratura Wojskowa Zabajkalskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Czytyjskiego