Powrót do listy

Jan Niedaszkowski


Niedaszkowski

Jan

Stefan

00.00.1880

Łozowiki

skwirski

kijowska

omska

Polak

ślusarz

Areszt

04.01.1938

Wyrok

31.03.1938

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-10-11 kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

10.04.1938

Omsk

Rehabilitacja

22.04.1958

Trybunał Wojskowy Syberyjskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Omskiego\P-6601