Powrót do listy

Jan Niedbała


Niedbała

Jan

Jakub

00.00.1899

Radom

radomska

Polska

Wierszna

bochański

irkucka

Polak

małopiśmienny

brygadzista

bezpartyjny

Areszt

16.11.1937

Wyrok

06.01.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

58-2, 58-11 kk RFSRR

rozstrzelanie

Śmierć

19.02.1938

Irkuck

Rehabilitacja

25.11.1957

Kolegium Sądowe Sądu Najwyższego RFSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Irkuckiego\5724