Powrót do listy

Stefan Niedźwiecki


Niedźwiecki

Stefan

Pimen

00.00.1893

Ułła

bieszenkowski

witebska

Ułła

bieszenkowicki

witebska

Polak

podstawowe

mechanik

Areszt

06.10.1937

Wyrok

22.11.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 64, 68, 71, 76 kk BSRR - członek POW

najwyższy wymiar kary

Śmierć

03.12.1937

Rehabilitacja

13.08.1957

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\12186-P