Powrót do listy

Kazimierz Niedzielski


Niedzielski

Kazimierz

Józef

00.00.1889

kaliska

Polska

Witebsk

witebski

witebska

Polak

ładowacz

Witebsk

Areszt

25.11.1937

Wyrok

04.01.1938

Kolegium Specjalne

art. 72, 76 kk BSRR - członek ugrupowania antysowieckiego, antysowiecka agitacja

10 lat ITŁ

Łagier

Archangielska

Śmierć

29.04.1942

Archangielska

Rehabilitacja

14.08.1959

Sąd Najwyższy BSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\8751-P