Powrót do listy

Jan Niedzielski


Niedzielski

Jan

Bazyli

00.00.1912

odeska

chabarski

Polak

statystyk

Areszt

17.01.1938

Wyrok

19.02.1938

Kolegium Specjalne przy NKWD ZSRR

art. 58-2, 7, 9, 10, 11 kk

najwyższy wymiar kary

Śmierć

25.03.1938

Sławgorod

Rehabilitacja

24.10.1959

Sąd Najwyższy RFSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Ałtajskiego