Powrót do listy

Stanisław Niedzielski


Niedzielski

Stanisław

Kasper

00.00.1901

Ciechanów

połocka

Czeboksary

Czuwaska ASRR

Polak

Areszt

10.08.1937

Wyrok

22.09.1938

trójka specjalna przy NKWD Czuwaskiej ASRR

art. 58 p.4 kk RFSRR - nielegalne przekroczenie granicy, zabójstwo

najwyższy wymiar kary

Śmierć

22.09.1938

Rehabilitacja

26.06.1956

prezydium Sądu Najwyższego Czuwaskiej ASRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Archiwum Państwowe Republiki Czuwaskiej\RGU GIA CZR\F. 2669, op.23335, 3336 2192