Powrót do listy

Henryka Biernacka-Klewko


Biernacka-Klewko

Henryka

Józef

00.00.1908

Warszawa

Polska

Jekaiterino-Nikolskoje

Kraj Dalekowschodni

Polka

gospodyni domowa

Areszt

16.09.1937

Wyrok

15.02.1938

Kolegium Specjalne przy NKWD ZSRR

art. 58-1a kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

15.04.1938

Chabarowsk

Rehabilitacja

27.05.1989

Prokuratura Wojskowa KDWO

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Chabarowskiego\P-97405