Powrót do listy

Władysław Biernacki


Biernacki

Władysław

Władysław

00.00.1894

Kożanie

grodzieńska

Polska

Psków

leningradzka

Polak

prokurator okręgowy

pskowski

członek WKP(b) od 1918 wykluczony 1937 w związku z aresztowaniem

Areszt

29.08.1937

Wyrok

14.09.1937

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-6-10-11 kk RFSRR

Śmierć

20.09.1937

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci: 1937-1938