Powrót do listy

Jan Nieczaj


Nieczaj

Jan

Ludwik

00.00.1910

Andriejewo

sirociński

Nikołajewo

sirociński

witebska

Polak

szofer

Areszt

00.03.1938

Wyrok

25.05.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 64 kk BSRR - członek organizacji kontrrewolucyjnej

najwyższy wymiar kary

Śmierć

13.07.1938

Witebsk

Rehabilitacja

09.03.1965

Sąd Najwyższy BSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\13066-P