Powrót do listy

Karol Biernacki


Biernacki

Karol

Jan

00.00.1888

Huta Jankowiecka

kamieniecki

chmielnicka

Powieniec

miedwieżegorski

Karelska ASRR

Polak

bezpartyjny

Areszt

27.03.1938

Wyrok

15.04.1938

trójka przy NKWD Karelskiej ASRR

art. 58-10

rozstrzelany

Śmierć

25.04.1938

Miedwieżja Gora (Sandarmoch)

Rehabilitacja

01.11.1958

Sąd Najwyższy Kazachskiej SRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Republiki Karelia