Powrót do listy

Antoni Nowak


Nowak

Antoni

Jan

00.00.1891

mińska

Bijsk

Polak

dozorca

Areszt

15.01.1938

Wyrok

17.02.1938

Kolegium Specjalne przy NKWD ZSRR

art. 58-2, 6, 10, 11 kk

najwyższy wymiar kary

Śmierć

07.04.1938

Bijsk

Rehabilitacja

31.01.1958

Trybunał Wojskowy Syberyjskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Ałtajskiego