Powrót do listy

Michej Nowicki


Nowicki

Michej

Piotr

00.00.1882

Gutowo

kobryński

grodzieńska

Gorki

mohylewska

Polak

podstawowe

palacz

Areszt

05.11.1937

Wyrok

17.11.1937

organ sądowy

art. 68 - szpiegostwo

najwyższy wymiar kary

Śmierć

17.11.1937

Orsza

Rehabilitacja

20.01.1989

Prokuratura Wojskowa Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Mohylewskiego\10271-SN