Powrót do listy

Maurycy Bertig


Bertig

Maurycy

Józef

00.00.1903

Humiec

Czechosłowacja

Moskwa

Polak

wyższe

pracownik naukowy

Instytut im. Łomonosowa AN ZSRS

bezpartyjny

Areszt

03.11.1937

Wyrok

19.03.1938

Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

kontrrewolucyjna organizacja terrorystyczna

Śmierć

19.03.1938

Kommunarka

Rehabilitacja

11.07.1956

Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Moskwa, spisy rozstrzelanych - Kommunarka