Powrót do listy

Bronisław Nowoszyński


Nowoszyński

Bronisław

Ignacy

00.00.1887

Wielkie Sioło

oswiejski

witebska

Welikoje Sieło

oswiejski

witebska

Polak

analfabeta

rybak kołchoźnik

Areszt

28.07.1938

Wyrok

16.10.1938

trójka

art. 64, 68, 69, art. 72, 76U - członek organizacji kontrrewolucyjnej

najwyższy wymiar kary

Śmierć

14.11.1938

Rehabilitacja

14.08.1989

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego