Powrót do listy

Józef Normantowicz


Normantowicz

Józef

Andrzej

00.00.1904

Szestakowo

aczyński

jenisiejska

Polak

technik budowlany

Areszt

13.05.1938

Wyrok

13.11.1938

trójka przy UNKWD Obwodu Pawłodarskiego

Śmierć

14.11.1938

Rehabilitacja

00.01.1967

prezydium Pawłodarskiego Sądu Obwodowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Pawłodarskiego (Kazachstan)