Powrót do listy

Mikołaj Nornicki


Nornicki

Mikołaj

Wincenty

00.00.1896

Tobolsk

Tomsk

Polak

podstawowe

fryzjer

bezpartyjny

Areszt

01.07.1938

Wyrok

02.10.1938

polska kontrrewolucyjna organizacja nacjonalistyczna

rozstrzelanie

Śmierć

14.10.1938

Rehabilitacja

10.04.1964

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego