Powrót do listy

Piotr Oliniewicz


Oliniewicz

Piotr

Piotr

00.00.1905

Siestrorieck

leningradzka

Kireńsk

irkucka

Polak

niższe

członek WKP(b)

Areszt

11.02.1938

Wyrok

25.05.1938

trójka przy UNKWD Obwodu Irkuckiego

art. 58-10, 58-11 kk RFSRR

rozstrzelanie

Śmierć

28.05.1938

Kireńsk

Rehabilitacja

06.10.1956

prezydium Irkuckiego Sądu Obwodowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Irkuckiego\4736