Powrót do listy

Giennadij Opański


Opański

Giennadij

Wincenty

00.00.1918

Berikul

tisulski

Zachodniosyberyjski Kraj

Tomsk

Polak

średnie

kinomechanik

bezpartyjny

Areszt

11.06.1938

Wyrok

19.10.1938

polska kontrrewolucyjna organizacja nacjonalistyczna

rozstrzelanie

Śmierć

26.10.1938

Rehabilitacja

11.03.1958

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego