Powrót do listy

Witalis Osipowicz


Osipowicz

Witalis

Paweł

00.00.1888

Domanowo

bobrujski

mohylewska

Bobrujsk

mohylewska

Polak

podstawowe

ładowacz

Areszt

17.01.1938

Wyrok

26.02.1938

organ sądowy

art. 68 - szpiegostwo

najwyższy wymiar kary

Śmierć

25.03.1938

Rehabilitacja

22.10.1957

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Mohylewskiego\4693-SN