Powrót do listy

Daniel Ostaszewski


Ostaszewski

Daniel

Paweł

00.00.1896

grodzieńska

krajuszkiński

Polak

członek kołchozu

Areszt

06.09.1937

Wyrok

05.01.1938

Kolegium Specjalne przy NKWD ZSRR

art. 58-2, 9, 10, 11

najwyższy wymiar kary

Śmierć

17.01.1938

Barnauł

Rehabilitacja

18.10.1957

Trybunał Wojskowy Syberyjskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Ałtajskiego