Powrót do listy

Timofiej Ostryński


Ostryński

Timofiej

Franciszek

00.00.1908

Kamiennyj Bor

baranowski

kijowska

Puszkin

leningradzka

Polak

członek WKP(b) od 1931 wykluczony 1937 w związku z aresztowaniem

Areszt

04.09.1937

Wyrok

23.09.1937

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-6 kk RFSRR

Śmierć

28.09.1937

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci: 1937-1938