Powrót do listy

Józef Biniewski


Biniewski

Józef

Filip

00.00.1908

Wilno

Władywostok

Polak

małopiśmienny

fryzjer

117 batalion budowlany

bezpartyjny

Areszt

09.05.1937

Wyrok

30.12.1937

Komisja NKWD

agitacja antysowiecka

najwyższy wymiar kary

Śmierć

26.02.1938

Władywostok

Rehabilitacja

12.03.1965

Trybunał Wojskowy

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Baza danych o ofiarach represji Kraju Primorskiego\P-16328