Powrót do listy

Maciej Ostrowski


Ostrowski

Maciej

Timofiej

00.00.1885

Aleksiejewka

kamieniecko-podolska

Wiszniewka

marjanowski

omska

Polak

członek kołchozu

Areszt

20.05.1938

Wyrok

10.06.1938

trójka przy UNKWD Obwodu Omskiego

art. 58-10-11 kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

11.06.1938

Rehabilitacja

17.04.1961

prezydium Omskiego Sądu Obwodowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Omskiego\P-6657