Powrót do listy

Piotr Ostrowski


Ostrowski

Piotr

Franciszek

00.00.1898

Chramonkowo

wietryński

Białoruś

Chramonkowo

wietryński

witebska

Polak

niepełne podstawowe

kołchoźnik

Areszt

21.11.1937

Wyrok

14.12.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68 kk BSRR - kontakty z polskimi organami wywiadu

najwyższy wymiar kary

Śmierć

17.01.1938

Orsza

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego