Powrót do listy

Jan Pawłowicz


Pawłowicz

Jan

Stefan

00.00.1888

Kluczi

starosielski

Białoruś

Irkuck

Polak

piśmienny

sprzedawca

bezpartyjny

Areszt

16.02.1938

Wyrok

07.03.1938

trójka UNKWD Obwodu Irkuckiego

art. 58-1"a" kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

15.03.1938

Irkuck

Rehabilitacja

12.04.1957

Trybunał Wojskowy Zabajkalskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Irkuckiego\4974