Powrót do listy

Piotr Pawłowicz


Pawłowicz

Piotr

Władysław

00.00.1896

Iwanowka

kliczewski

mohylewska

Iwanowka

kliczewski

mohylewska

Polak

podstawowe

kołchoźnik

Areszt

15.11.1937

Wyrok

06.12.1937

organ sądowy

art. 68, art. 72, 76 - szpiegostwo

najwyższy wymiar kary

Śmierć

13.01.1938

Rehabilitacja

27.11.1958

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Mohylewskiego\4400-SN