Powrót do listy

Jan Pawłowski


Pawłowski

Jan

Jan

00.00.1903

Soły

wileńska

Moskwa

Polak

niepełne wyższe

członek WKP(b)

Areszt

29.09.1937

Wyrok

15.02.1938

Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

kontrrewolucyjna organizacja terrorystyczna

Śmierć

15.02.1938

Kommunarka

Rehabilitacja

04.04.1957

Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Moskwa, spisy rozstrzelanych - Kommunarka