Powrót do listy

Szymon Pawluk


Pawluk

Szymon

Daniel

00.00.1871

Litki

kijowska

Tomsk

Polak

podstawowe

robotnik

bezpartyjny

Areszt

08.06.1938

Wyrok

19.10.1938

kontrrewolucyjna szpiegowsko-dywersyjna organizacja powstańcza

rozstrzelanie

Śmierć

25.10.1938

Rehabilitacja

00.12.1957

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego