Powrót do listy

Mikołaj Pawluk-Szarwański


Pawluk-Szarwański

Mikołaj

Teodor

00.00.1905

Rogożan

Polska

Polak

Areszt

14.10.1937

Wyrok

15.02.1938

NKWD ZSRR

art. 58-6 kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

20.03.1938

Chabarowsk

Rehabilitacja

27.07.1989

Prokuratura Wojskowa KDWO

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Chabarowskiego\P-96740