Powrót do listy

Jerzy Pawski


Pawski

Jerzy

Michał

00.00.1891

Kamyszenka

bystroistocki

Kraj Ałtajski

N. Kuskowo

tomska

Polak

średnie

nauczyciel

bezpartyjny

Areszt

09.06.1938

Wyrok

02.10.1938

polska kontrrewolucyjna organizacja nacjonalistyczna

rozstrzelanie

Śmierć

14.10.1938

Rehabilitacja

00.08.1956

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego