Powrót do listy

Timofiej Palczyński


Palczyński

Timofiej

Stanisław

00.00.1866

Nechworost

Tajturka

usolski

irkucka

Polak

małopiśmienny

cieśla

bezpartyjny

Areszt

22.05.1938

Wyrok

24.06.1938

trójka UNKWD Obwodu Irkuckiego

art. 58-10, -11 kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

09.07.1938

Irkuck

Rehabilitacja

22.02.1958

prezydium Irkuckiego Sądu Obwodowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Irkuckiego\6130