Powrót do listy

Stanisław Pancerzański


Pancerzański

Stanisław

Włodzimierz

00.00.1904

Huta

mińska

Chabarowsk

Polak

robotnik

Areszt

04.09.1937

Wyrok

10.10.1937

NKWD ZSRR

art. 58-1a kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

22.10.1937

Chabarowsk

Rehabilitacja

25.07.1989

Prokuratura Wojskowa KDWO

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Chabarowskiego\P-96815