Powrót do listy

Wiktor Parol


Parol

Wiktor

Jan

00.00.1918

Tajszet

irkucka

Czermanczet

szytkiński

irkucka

Polak

piśmienny

nauczyciel

bezpartyjny

Areszt

01.06.1938

Wyrok

17.06.1938

trójka UNKWD Obwodu Irkuckiego

art. -10, -11 kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

01.07.1938

Irkuck

Rehabilitacja

19.01.1957

prezydium Irkuckiego Sądu Obwodowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Irkuckiego\4200