Powrót do listy

Wiktor Packo


Packo

Wiktor

Martyn

00.00.1886

Korczewo

nowogródzki

Wiereteja

orszański

witebska

Polak

średnie

felczer

Osintorf

Areszt

19.08.1938

Wyrok

31.10.1938

trójka

art. 68 kk BSRR - działalność szpiegowska

najwyższy wymiar kary

Śmierć

18.11.1938

Rehabilitacja

30.12.1958

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\7873-p