Powrót do listy

Piotr Piel


Piel

Piotr

Laurenty

00.00.1897

Suchorieczje

tugański

tomska

Suchorieczje

tugański

tomska

Polak

podstawowe

brygadzista

bezpartyjny

Areszt

08.02.1938

Wyrok

22.04.1938

polska kontrrewolucyjna organizacja nacjonalistyczna

rozstrzelanie

Śmierć

28.05.1938

Rehabilitacja

08.08.1958

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego