Powrót do listy

Aleksander Pieniawski


Pieniawski

Aleksander

Tomasz

00.00.1882

Murowska Oszmianka

oszmiański

Filipowka

wietryński

witebska

Polak

analfabeta

cieśla

Areszt

23.08.1938

Wyrok

03.11.1938

trójka

art. 68 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

najwyższy wymiar kary

Śmierć

19.11.1938

Rehabilitacja

18.09.1989

Prokuratura Wojskowa Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego