Powrót do listy

Zygmunt Perzyński


Perzyński

Zygmunt

Piotr

00.00.1897

Murawiewo

szawelski

kowieńska

Kratowo

moskiewska

Polak

niższe

dyspozytor

bezpartyjny

Areszt

28.08.1937

Wyrok

05.11.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

szkodnictwo i agitacja antysowiecka

Śmierć

23.11.1937

Moskwa, Cmentarz Doński

Rehabilitacja

22.04.1958

Kolegium Sądowe ds. karnych Sądu Najwyższego RFSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Moskwa, spisy rozstrzelanych - Krematorium Dońskie