Powrót do listy

Stanisław Pestkowski


Pestkowski

Stanisław

Stanisław

00.00.1882

Kelcigłow

kaliski

Moskwa

Polak

wyższe

członek WKP(b) (były członek SDKPiL)

Areszt

30.05.1937

Wyrok

15.11.1937

Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

kontrrewolucyjna organizacja terrorystyczna

Śmierć

15.11.1937

Moskwa, Cmentarz Doński

Rehabilitacja

09.07.1955

Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Moskwa, spisy rozstrzelanych - Krematorium Dońskie