Powrót do listy

Józef Pietkiewicz


Pietkiewicz

Józef

Stanisław

00.00.1888

Lepel

witebska

Polak

seminarium duchowne

bezpartyjny

Areszt

00.03.1937

Wyrok

02.09.1937

trójka NKWD Karelskiej ASRR

art. art. 58-6-10 kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

20.09.1937

Kiem

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci: 1937-1938