Powrót do listy

Kazimierz Pietraszko


Pietraszko

Kazimierz

Porfiry

00.00.1894

Derewno

pleszczenicki

Białoruś

Kriestcy

leningradzka

Polak

cieśla

bezpartyjny

Areszt

05.11.1937

Wyrok

31.12.1937

trójka specjalna UNKWD Obwodu Lwowskiego

art. 58-10 kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

11.01.1938

Leningrad

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci: 1937-1938