Powrót do listy

Józef Pietrycki


Pietrycki

Józef

Ludwik

00.00.1872

białostocki

grodzieńska

omska

Polak

stróż

Areszt

16.02.1938

Wyrok

16.10.1938

trójka przy UNKWD Obwodu Omskiego

art. 58-10-11 kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

21.10.1938

Omsk

Rehabilitacja

13.11.1957

Trybunał Wojskowy Syberyjskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Omskiego\P-5409