Powrót do listy

Piotr Piotrowicz


Piotrowicz

Piotr

Adolf

00.00.1902

Gajdukowa Słoboda

czerwieński

mińska

Gajdukowa Słoboda

czerwieński

mińska

Polak

podstawowe

kołchoźnik

Areszt

24.08.1937

Wyrok

06.12.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68, 69, art. 72, 71, 76 - członek organizacji kontrrewolucyjnej

najwyższy wymiar kary

Śmierć

19.01.1938

Czerwień

Rehabilitacja

29.04.1958

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\KGB RB\11694-s