Powrót do listy

Adam Piotrowski


Piotrowski

Adam

Ludwik

00.00.1854

Nowoje Zapole

borysowski

Nowoje Zaponie

behomelski

witebska

Polak

kołchoźnik

członek/kandydat na członka WKP(b)

Areszt

24.08.1937

Wyrok

14.10.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 74, art. 72a kk BSRR - członek organizacji kontrrewolucyjnej, antysowiecka agitacja

najwyższy wymiar kary

Śmierć

17.01.1938

Połock

Rehabilitacja

14.10.1966

Sąd Najwyższy BSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\13354-P