Powrót do listy

Ulian Piotrowski


Piotrowski

Ulian

Józef

00.00.1865

Gonczarowcy

tołoczyński

witebska

Konopilszczicy

tołoczyński

witebska

Polak

kołchoźnik

Areszt

19.09.1937

Wyrok

28.09.1937

trójka

art. 72 kk BSRR - antysowiecka agitacja

najwyższy wymiar kary

Śmierć

12.10.1937

Orsza

Rehabilitacja

02.04.1960

Witebski Sąd Obwodowy

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\9502-P