Powrót do listy

Stefan Pietrukowicz


Pietrukowicz

Stefan

Szymon

00.00.1875

Piesczanka

prużański

grodzieńska

Orsza

orszański

witebska

Polak

podstawowe

maszynista

Orsza

Areszt

05.02.1938

Wyrok

16.04.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 58-4, -6 kk RFSRR - agent polskiego wywiadu

najwyższy wymiar kary

Śmierć

15.05.1938

Orsza

Rehabilitacja

13.02.1966

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\13355-p