Powrót do listy

Jan Pietruszewski


Pietruszewski

Jan

Nikifor

00.00.1901

Rosławl

smoleńska

Polak

maszynista

Rosławl

bezpartyjny

Areszt

15.07.1938

Wyrok

28.09.1938

trójka UNKWD Obwodu Smoleńskiego

rozstrzelanie

Śmierć

11.10.1938

Rehabilitacja

10.12.1956

Trybunał Wojskowy Moskiewskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Smoleńskiego\2642-s