Powrót do listy

Mikołaj Pilecki


Pilecki

Mikołaj

Grzegorz

00.00.1903

Nowy Borysów

Białoruś

Lepel

lepelski

witebska

Polak

podstawowe

kierownik

Lepel

Areszt

22.06.1938

Wyrok

20.10.1938

trójka

art. 58-6-9-10-11 kk RFSRR - działalność szpiegowsko-dywersyjna

najwyższy wymiar kary, konfiskata majątku

Śmierć

20.10.1938

Rehabilitacja

16.08.1956

Trybunał Wojskowy Moskiewskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\7480-p