Powrót do listy

Antoni Błażewicz


Błażewicz

Antoni

Gedeon

00.00.1901

Innokientiewskaja

irkucka

Irkuck

Polak

majster

Irkutska fabryka nr 104

Irkuck

bezpartyjny

Areszt

26.10.1937

Wyrok

07.12.1937

trójka przy UNKWD Obwodu Irkuckiego

art. art. 58-7, 58-8, 58-10 kk RFSRR

rozstrzelanie

Śmierć

14.12.1937

Irkuck

Rehabilitacja

06.10.1956

prezydium Irkuckiego Sądu Obwodowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Irkuckiego\3553