Powrót do listy

Józef Błażewicz


Błażewicz

Józef

Gedeon

00.00.1896

Kresłal

witebska

Polska

Irkuck

Polak

maszynista

zajezdnia kolejowa Irkutsk II

Irkuck

bezpartyjny

Areszt

10.09.1937

Wyrok

06.01.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. art. 58-1 "a", 58-9, 58-11 kk RFSRR

rozstrzelanie

Śmierć

19.02.1938

Irkuck

Rehabilitacja

15.04.1958

Trybunał Wojskowy Zabajkalskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Irkuckiego\6920